Mnichovo Hradiště

Město Mnichovo Hradiště, které má 8500 obyvatel, leží ve středních Čechách nedaleko Mladé Boleslavi.

Historie Mnichova Hradiště, resp. jeho založení, má velice úzkou spojitost s nedalekým městečkem Klášter Hradiště nad Jizerou. Právě zde byl na místě bývalého staroslovanského hradiště kolem roku 1145 založen cisterciácký klášter. Ve 13. století mniši založili na křižovatce mladoboleslavské, turnovské a jičínské cestě své vlastní poddanské městečko. Nejstarší písemná zmínka o městě pochází z roku 1279.

O počátcích města se toho moc neví, snad jen to, že se původně nazývalo stejně jako klášter Hradiště, později Hradiště nad Jizerou. Název Hradiště Mnichové dostalo město až v polovině 19. století.

Klášter postupně získával rozsáhlý majetek, mniši dokonce nechali vybudovat nádherný gotický chrám P. Marie. Klášter však byl 30.4.1420 vypálen orebity a společně s ním lehlo popelem i celé městečko Hradiště. Klášter už nikdy nebyl obnoven. O klášterní majetek se podělily okolní šlechtické rody a město pak střídalo různé majitele. Roku 1468 bylo znovu zničeno a vypáleno lužickými žoldnéry.

Na konci 16. století získal městečko rod Budovců z Budova. Mnichovo Hradiště se nejvíce povzneslo za vlády Václava Budovce z Budova, který mimo jiné měšťany osvobodil od stálých platů a robot a postavil poměrně honosný renesanční zámek. Po jeho smrti se panství dostalo do rukou Valdštejnů, za jejichž panování byl zámek přebudován do dnešní barokní podoby. Do města Valdštejnové přivedli mnichy kapucínského řádu, založili klášter a kostel sv. Tří králů. Byl zrušen panský dvůr a v blízkosti zámku byly vybudovány domky valdštejnských úředníků – tato čtvrť dostala jméno Nové Město.

Josefínská reformy pak znamenaly zrušení kapucínského kláštera. Významnou událostí byla schůzka tzv. Svaté aliance v roce 1833, kdy se na zámku sešli rakouský císař František, ruský car Mikuláš a pruský korunní princ Bedřich Vilém.

V první polovině 20. století se Mnichovo Hradiště stalo sídlem samosprávního okresu, bylo zde okresní hejtmanství, okresní soud a několik peněžních ústavů. Byly vybudovány např. nové budovy škol, novorenesanční radnice či honosná budova spořitelny.

Nejvýznamnější historickou památkou je stále státní zámek. Centrum města bylo díky řadě zajímavých staveb vyhlášeno městskou památkovou zónou.


Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště - zámek
© ceskyraj.info 2005-2024