Mohelnice nad Jizerou

Obec Mohelnice nad Jizerou se nachází v okrese Mladá Boleslav, v nadmořské výšce 232m, n.m. a její původní název byl Mogulnica. Tento název zřejmě označoval vodu tekoucí z mohyl a pahorků a je jistě dávného původu.

Od doby krále Jiřího z Poděbrad vlastnil Mohelnici nad Jizerou Jan Nevlas z Ryzmburka a jeho potomci. V roce 1502 byla dolní část Mohelnice přičleněna k Loukovci, jehož majitelem byl Petr Zvířetický z Vartemberka. Ten však postoupil Loukovec roku 1503 Janovi z Vartemberka.

Uprostřed osady na obezděném hřbitově stojí farní kostel Nanebevzetí Svaté Panny Marie, jehož vznik se datuje poslední čtvrtinou 12. století a byl zřejmě součástí místního hradiště. Byl vystavěn v románském slohu, je orientovaný - kněžiště směřuje k východu - a je typem podélného tribunového kostela, což je důkazem toho, že stavebníkem kostela byl vladyka nebo jiný příslušník šlechtické vrstvy.

Kostel je vystavěn z pravidelného řádkového zdiva, řádky se liší ve své výšce. Stavba působí přímo monumentálně. Každý kvádr zdiva stavby musel být precizně kamenicky opracován, materiálem byl v tomto případě hruboskalský pískovec.

Původní okna osvětlující loď se nedochovala. Odborníci předpokládají, že původní okna byla menších rozměrů než okna současná, aby se zdem neubíralo na stabilitě. Výplně novějších oken jsou skleněné, původní románská okna byla vyplňována měchuřinou.
Modlitební lavice a oltář pocházejí z dílny Dominika a Petra Buškových, lidových řezbářů. Na pravé straně oltáře je vyřezán znak Valdštejnů, pozdějších patronů kostela, na levé straně je umístěn znak spřízněného rodu Schwarzenberků.

Za pozornost určitě stojí rovněž dřevěný kazetový strop, který pochází z konce 19. století. Jednotlivá modrá pole jsou zdobena zlacenými hvězdami, které mají každému připomínat např. nekonečnost vesmíru.


Mohelnice nad Jizerou
© ceskyraj.info 2005-2022