Valdštejnská lodžie

Valdštejnská lodžie patří s čestným dvorem a okolním parkem mezi nejvýznamnější soubory raného baroka v českých zemích . Celý komplex je situován severovýchodně od města Jičína, se kterým je spojen čtyřřadou lipovou alejí založenou již Albrechtem z Valdštejna v r. 1632. Alejí sem přijížděli hosté a dvůr vévody za zábavou, lovem i odpočinkem. Areál byl plný parků s romantickými loubími, vodotrysky a altány, to vše bylo jako stvořené k zábavě a odpočinku. Hlavní dominanta – lodžie - byla postavena v letech 1630–34. V roce 1757 byl však celý komplex již zcela zpustlý.

Později (v r. 1936) koupilo lodžii město Jičín. Bylo započato s nákladnými opravami, které byly přerušeny válkou. Památka bývala také využívána k pravidelným každoročním slavnostním majálesům.

Lodžie i park jsou přístupné.Valdštejnská lodžie

Park před lodžií

Lipová alej vedoucí z Jičína
© ceskyraj.info 2005-2023