Vesec u Sobotky

V krajině mezi Humprechtem a hradem Kost se zastavil čas. Komplex většinou roubených stavení pojizerského typu zde tvoří malou vesničku – spíše osadu. Tyto stavby představují různé typy usedlostí. Vesec u Sobotky byl v roce 1995 prohlášen památkovou rezervací lidové architektury.

Okrouhlá náves je zdobena dílem lidového umělce Josefa Zemana.

Osada Vesec se stala dějištěm natáčení mnoha filmů.

Dalčí informace na http://www.vesecusobotky.cz


Chaloupka ve Vesci u Sobotky

Chaloupka ve Vesci u Sobotky

Chaloupka ve Vesci u Sobotky
© ceskyraj.info 2005-2023