Vrch Káčov u Mnichova Hradiště

Severně od Mnichova Hradiště se ve výšce 350,5 m n.m., nad soutokem Jizery s potokem Mohelka, nachází vrch Káčov, který je přírodní památkou. Daná lokalita je přímo ornitologickým rájem, na listnatých úpatích obnaženého čedičového vrcholu žijí např. drozdi, kvíčaly či brhlíci.

Chráněné území vrchu Káčov je tvořeno výběžkem tohoto vrchu a jeho nejbližším okolím. Na jihozápadním svahu a úpatí vrchu byla v roce 1950 zřízena přírodní rezervace Káčov o ploše 29,2 ha za účelem "ochrany listnatého smíšeného porostu s hnízdišti ptactva". Bylo zde vysázeno celkem na 13 tisíc sazenic a zalesňování probíhalo až do roku 1944. I přes svůj přírodovědný význam byla rezervace v roce 1965 zrušena.

Ochrana území vlastního čedičového vrchu o rozloze 1,8577 hektaru byla vyhlášena v roce 1953. Toto území je chráněnou oblastí dodnes.

Svým způsobem se jedná o nejstarší rezervaci v České republice, protože už v listopadu 1925 toto území Státní pozemkový úřad v Praze přidělil katastru obce Sychrov, přesněji do správy odboru Klubu českých turistů v Mnichově Hradišti. Ochrana území vlastního čedičového vrchu o rozloze 1,8577 hektaru byla vyhlášena v roce 1953.


Vrch Káčov u Mnichova Hradiště

Vrch Káčov u Mnichova Hradiště

Výhled z Káčova - v pozadí Zásadka
© ceskyraj.info 2005-2023