<<   59-78 z 78 objektů  
Tábor - kostelík

Tábor

Lokalita: Lomnice nad Popelelkou a okolí
Tábor, původním názvem Chlum. V době husitských válek se na Chlumu konaly husitské pobožnosti. A protože Husité s oblibou dávali místům biblická jména, přejmenovali Chlum na Tábor. Tábor je zalesněný vrch nedaleko Lomnice nad Popelkou.

Údolí Plakánku

Údolí Plakánek

Lokalita: Sobotka a okolí
Malebné údolí Plakánku směřuje od hradu Kost kolem rybníku Obora k obci Střehom, kde údolí končí v místě zachovalého vodního mlýna. Údolí se rozprostírá v jižním výběžku Českého ráje podél Klenického a Veseckého potoka. Pověst praví, že dostalo jméno po bohaté dívce, která si tady oči vyplakala pro nešťastnou lásku k chudému jinochovi. Prochází tudy červená a modrá turistická stezka.

Valdštejnská lodžie

Valdštejnská lodžie

Lokalita: Jičín a okolí
Valdštejnská lodžie patří s čestným dvorem a okolním parkem mezi nejvýznamnější soubory raného baroka v českých zemích . Celý komplex je situován severovýchodně od města Jičína, se kterým je spojen čtyřřadou lipovou alejí založenou již Albrechtem z Valdštejna v r. 1632. Alejí sem přijížděli hosté a dvůr vévody za zábavou, lovem i odpočinkem. Areál byl plný parků s romantickými loubími, vodotrysky a altány, to vše bylo jako stvořené k zábavě a odpočinku. Hlavní dominanta – lodžie - byla postavena v letech 1630–34. V roce 1757 byl však celý komplex již zcela zpustlý.

Valečovské skalní světničky

Valečovské skalní světničky

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
V těsném sousedství hradu Valečova se nachází mimořádná česká rarita – Valečovské skalní světničky. Ve skalách vytesané světničky vznikly snad již ve středověku. Traduje se, že sloužily jako obydlí pro služebnictvo a strážné hradu. Různě velké místnosti vytesané do skal měly původně prkenné podlahy, dveře i zasklená okna. Ve většině z nich byla také kamna s komínem. Některé sloužily jako příbytky pro domácí zvířata, některé jako řemeslné dílny a v některých byla i pec na pečení chleba. I dnes se dá vysledovat, k jakému účelu ta která světnička sloužila.

Veliš

Veliš

Lokalita: Jičín a okolí
Asi 5 kilometrů jihozápadně od Jičína jsou na vrchu Veliš pozůstatky stejnojmenného hradu z konce 13. století. Právě zde byla sto let ukrývána husitská kompaktáta.

Vesec u Sobotky

Vesec u Sobotky

Lokalita: Sobotka a okolí
V krajině mezi Humprechtem a hradem Kost se zastavil čas. Komplex většinou roubených stavení pojizerského typu zde tvoří malou vesničku – spíše osadu. Tyto stavby představují různé typy usedlostí. Vesec u Sobotky byl v roce 1995 prohlášen památkovou rezervací lidové architektury.

Věžický rybník

Věžický rybník

Lokalita: Turnov a okolí
Věžický rybník (zvaný též zkráceně Věžák) patří mezi nejkouzelnější rybníky v Českém ráji. Přímo z vodní hladiny vystupují pískovcové skály – skalní věže, na jejichž temeni je vyhlídka přístupná pěšinou od hráze rybníka. Teplé vody rybníka lákají v letních měsících ke koupání. Studánka na úpatí skály dokresluje jednu z nejkrásnějších scenérií Českého ráje.

Vodopád V Hluku

Vodopád V Hluku

Lokalita: Turnov a okolí
Vodopád V Hluku, zvaný též jako Tachovský vodopád. Lze jej nalézt v dolní části osady Troskovice-Tachov, v rokli, vedoucí do údolí a vyúsťující u rybníku Krčák.

Pantheon

Vranov - Pantheon

Lokalita: Malá Skála a okolí
Na strmé skále, vypínající se vysoko nad řekou Jizerou vznikl na počátku 15. století hrad Vranov, jeden z posledních hradů v této oblasti. Již na začátku 16. století se však uvádí jako hrad pustý. Délka hradu s předhradím činí 400 metrů, což z něho činí nejdelší a nejkomplikovanější sklaní hrad v Čechách i na Moravě.

Vrch Káčov u Mnichova Hradiště

Vrch Káčov u Mnichova Hradiště

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
Severně od Mnichova Hradiště se ve výšce 350,5 m n.m., nad soutokem Jizery s potokem Mohelka, nachází vrch Káčov, který je přírodní památkou. Daná lokalita je přímo ornitologickým rájem, na listnatých úpatích obnaženého čedičového vrcholu žijí např. drozdi, kvíčaly či brhlíci.

Vrch Vyskeř

Vyskeř

Lokalita: Rovensko pod Troskami a okolí
Obec je rozložena na úpatí čedičového vrchu Vyskeř, na jehož temeni stojí poutní kaple sv. Anny. Na úpatí vrchu novorománský kostel Nanebevzetí P. Marie, v sousedství kostela osmiboká dřevěná zvonice z 18. století. Podél cesty k poutní kapli na vrchu Vyskři jsou kapličky křížové cesty.

Zámek Dětenice

Zámek Dětenice

Lokalita: Sobotka a okolí
Na prahu 3. tisíciletí - v letech 1998 – 2000 - byl renovován a po 60 letech znovu otevřen veřejnosti pozdně barokní zámek Dětenice. Jedná se o dvoupatrovou čtvercovou budovu s třípatrovou věží a portikusem.

Zámek Hrubá Skála

Zámek Hrubá Skála

Lokalita: Turnov a okolí
Mohutný zámek stojí na místě tvrze ze 14. století, na pískovcových skalách, nad tichými Sedmihorkami a Podhájem, s nimiž je spojen romantickou ”Myší dírou”. Ve 2 polovině 16. století byl přestavěn na pohodlné renesanční šlechtické sídlo, na počátku 19. století byl dále upravován. Přístup do zámku vede přes kamenný most s cennými barokními sochami. Zámek Hrubá Skála je opředen mnoha legendami a pověstmi. Posloužil také filmařům při natáčení pohádky Princ Bajaja.

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hruhý Rohozec

Lokalita: Turnov a okolí
Na místě raně gotického hradu ze 13. století, na vysoké skále nad údolím Jizery, stojí zámek Hrubý Rohozec – národní kulturní památka. Součástí prohlídky zámku jsou expozice představující vývoj kultury bydlení a odívání od období renesance až po českou secesi. Interiéry jsou doplněny vazbami ze suchých květin.

Zámek Humprecht

Zámek Humprecht

Lokalita: Sobotka a okolí
Jan Humprecht Černín z Chudenic dal v letech 1667 – 1672 na místě bývalé tvrze vystavět lovecký zámeček. Tato barokní stavby byla vystavěna podle projektu známého italského architekta C. Luraga. Traduje se, že zámeček byl vystavěn jako napodobenina Galatské věže v Istanbulu. Půdorys zámečku je elipsovitý, stejně tak i Černínský sál, který je vyzdoben nádhernými nástěnnými malbami. Je vysoký 16 metrů, zajímavý pozoruhodnou akustikou projevující se mj. několikanásobnou ozvěnou.

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
Václav Budovec z Budova (jeden z popravených 27 českých pánů) dal v 15. století na místě tvrze vzniknout původně renesančnímu zámku. Po Bílé hoře však zámek připadl Albrechtu z Valdštejna. Na přelomu 17. a 18. století byl zámek Arnoštem Josefem z Valdštejna přebudován na reprezentativní barokní sídlo. Vybudována byla také salla terena, jízdárna s konírnami a rozsáhlý francouzský park. Součástí barokního areálu je též kapucínský klášter s kostelem Tří králů a kaplí Sv. Anny, kde jsou uloženy ostatky Albrechta z Valdštejna.

Zámek Sychrov

Zámek Sychrov – národní kulturní památka

Lokalita: Turnov a okolí
Zámek Sychrov (národní kulturní památka) patří mezi nejnavštěvovanější zámky v regionu Český ráj. V místě, na kterém zámek stojí, se připomíná již v 15. století tvrz. V letech 1690 - 1693 na tomto místě vystavěla rytířská rodina Lamottů nevelký barokní zámek. Po Bílé hoře se stal majitelem panství Albrecht z Valdštejna. Od roku 1820 se pak majitelem Sychrova a svijanského panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tím začalo období velkých stavebních úprav a doba největší slávy zámku.

Zebín u Jičína

Zebín

Lokalita: Jičín a okolí
Vrch zvaný Zebín se nachází 2 km severovýchodně od Jičína. Dominuje celé jičínské kotlině. Tento zajímavý vrch vznikl v období třetihor asi před 70 milióny let obdobně jako většina okolních kopců (Veliš atd.) Zebín je vysoký 401 m.n.m. Na jeho vrcholu stojí barokní kaplička sv. Maří Magdaleny, která je zasvěcena sv. Máří Magdaléně. Byla postavena roku 1700.

Zřícenina hradu Zásadka

Zřícenina hradu Zásadka

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
Vydáme-li se severním směrem od Mnichova Hraditě, ve vzdálenosti asi 3 km od tohoto města na ostrohu nad soutokem Jizery a říčky Mohelky objevíme zříceninu hradu Zásadka.

Židovský hřbitov v Turnově

Židovský hřbitov v Turnově

Lokalita: Turnov a okolí
Židovský hřbitov v Turnově je jediným zachovalým hřbitovem svého druhu v katastru okresu Semily, je však dnes stísněn vystavěním silničního průtahu Turnovem.

<<   59-78 z 78 objektů  
© ceskyraj.info 2005-2023