Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně se nachází na severním okraji obce Bozkov. Vchod do podzemí odkryli dělníci při těžbě dolomitu již ve čtyřicátých letech 20. století. Ale teprve v roce 1957 byl objeven podzemní systém puklinových chodeb, které jsou z části zatopené vodou.

Jeskyně tvoří labyrint podzemních chodeb a dutin, které jsou uloženy nehluboko pod povrchem země. Jejich výzdobu tvoří křemenné římsy a lišty, vystupující ze stěn a stropů. Některé dutiny jsou vyplněny i krápníkovou výzdobou, kterou tvoří vedle klasických útvarů i zajímavé excentrické krápníky.

Největší atrakcí pro návštěvníky jsou podzemní jezírka s průzračnou modrozelenou vodou. Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi na severu Čech.Prso

Krápníková výzdoba
© ceskyraj.info 2005-2024