1-29 z 78 objektů   >>
Apolena

Apolena

Lokalita: Rovensko pod Troskami a okolí
Na východní stráni, v podhradí Trosek se rozkládá půvabné skalní městečko Apolena. Vypráví se, že tam v jedné sluji kdysi bydlela šílená dívka, kterou připravila o rozum nešťastná láska.

Arboretum

Arboretum – Bukovina

Lokalita: Turnov a okolí
Lesní park (botanická zahrada) u Hrubé Skály byl založen v letech 1860 až 1862 majitelem hruboskalského panství L. Aehrenthalem a lesníkem L. Angerem. Jeho základ tvořilo 35 různých druhů stromů dovezených především ze Severní Ameriky a vysazených nedaleko Hrubé Skály.

Besedice - Kalich

Besedice – Kalich

Lokalita: Malá Skála a okolí
Nedaleko obce Besedice (asi 1,5 km jihovýchodně od Malé Skály) se nachází skalní bludiště zvané Kalich – Chléviště. Skály byly za protireformace útočištěm pronásledovaných nekatolíků. Ve skalách, uprostřed pěti roklí, se nachází sluj, ke které se vine cesta procházející roklemi a skalními rozsedlinami. Traduje se, že Čeští bratři v dobách svého pronásledování ve sluji vytvořili modlitebnu. Nad kamenným oltářem na jejích stěnách je napsán úryvek z Kšaftu J.A.Komenského a verše o Kralické bibli. Uvidíme zde také skalní útvary Želva či Medvěd a další.

Bítouchov - zvonička

Bítouchov - zvonička

Lokalita: Semily a okolí
První písemná zpráva o obci Bítouchov pochází z roku 1388. Obec se nachází v nadmořské výšce 281 metrů.

Vyhlídka z Boreckých skal

Borecké skály

Lokalita: Rovensko pod Troskami a okolí
Asi jeden kilometr na západ od Rovenska pod Troskami u obce Borek pod Troskami se nachází pozoruhodné skalní město Borecké skály. Toto území bylo v roce 1985 vyhlášeno přírodní památkou.

Bozkovké jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně

Lokalita: Semily a okolí
Bozkovské dolomitové jeskyně se nachází na severním okraji obce Bozkov. Vchod do podzemí odkryli dělníci při těžbě dolomitu již ve čtyřicátých letech 20. století. Ale teprve v roce 1957 byl objeven podzemní systém puklinových chodeb, které jsou z části zatopené vodou.

Březina

Březina

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
Obec, která se nachází na levém břehu Jizery při spojnici Mnichovo Hradiště – Turnov. Obec s cca 380 obyvateli se nachází v nadmořské výšce 237 metrů.

Čeřovka u Jičína

Lokalita: Jičín a okolí
Kamenná rozhledna v nadmořské výšce 335 m n.m., jejíž vyhlídková plošina je ve výšce 8 m a vede na ni 60 schodů. Nachází se na severním okraji Jičína, na vrchu, který se jmenuje Čeřovka.

Dlaskův statek - interier

Dlaskův statek

Lokalita: Turnov a okolí
Statek je typickou ukázkou lidové roubené architektury Pojizeří. Je obklopen trámcovou hradbou se dvěma branami. Původní stavba pochází z roku 1716. V 18. století byla na současné místo přenesena dále od břehu řeky Jizery, aby nebyla ohrožována povodněmi. Součástí usedlosti je socha Panny Marie z roku 1784.

Dolní Sytová

Dolní Sytová

Lokalita: Jičín a okolí
První zmínka o obci Sytová, která je součástí Hájí nad Jizerou, pochází z roku 1323, kdy majitelem byl Havel Huba z Lemberka na Sytovém. Koncem 14. století držiteli panství pánové z Valdštejna, po roce 1557 připojeno k hruboiskalskému panství Jindřicha ze Smiřic. Po Bílé hoře byl majetek Smiřických konfiskován a připadl Albrechtu z Valdštejna. Posledními držiteli panství byli od roku 1824 knížata Rohanové.

Drábské světničky

Drábské světničky (zbytky skalního hradu)

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
Nedaleko Mnichova Hradiště, na pískovcové plošině Mužský, se nacházejí zbytky skalního hradu vytesaného ve skále. Místo bylo osídleno patrně již ve 13. století, v 15. století byl hrad rozšířen a obýván husity. Do skalních bloků bylo vytesáno několik desítek místností, které byly pospojovány dřevěnými lávkami či žebříky.

Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem

Lokalita: Nová Paka a okolí
Kdo slyší jméno města Dvůr Králové, ihned mu na mysli vyvstane ZOO a Safari. Dvůr Králové však není jenom to.

Hlavatice

Hlavatice

Lokalita: Turnov a okolí
Osaměle stojící pískovcová skála na okraji hřebenu táhnoucího se od Hrubé Skály k Turnovu, nedaleko hradu Valdštejn. Na skálu, která slouží jako vyhlídka, vede železné točité schodiště.

Hrad Bradlec

Hrad Bradlec - zřícenina

Lokalita: Jičín a okolí
Hrad byl vystavěn ve druhé polovině 13. století z místního čediče na ostré melafyrové skále ve tvaru půlměsíce. Z hradu do dnešních dnů zbylo několik dodnes pevných zdí. V jihozápadní části jsou patrné zbytky čtyřhranné věže. K hradu se váže mnoho pověstí, např. o Bílé paní, o chodbě s pokladem a mnohé další. V podhradí leží obec Bradlecká Lhota, i když katastrálně pod ní hrad Bradlec nespadá. Pole okolo Lhoty jsou bohatými nalezišti polodrahokamů, zejména achátů. V potoce je možné najít krásně zbarvené české granátky.

Hrad Frýdštejn

Hrad Frýdštejn - zřícenina

Lokalita: Malá Skála a okolí
Hrad byl založen ve druhé polovině 14. století. Na pískovcových skalách se dodnes zachovaly zbytky vnitřního hradu i předhradí. Nepřístupný skalní terén spolu s mohutnými zdmi vytvořily z tohoto hradu mimořádně odolnou pevnost. Frýdštejn marně obléhali i husité.

Hrad Kost

Hrad Kost

Lokalita: Sobotka a okolí
Kost je jedním z nejzachovalejších gotických hadů v Čechách. Vystavěn byl někdy na přelomu 14.a 15. století na pískovcové skále v místě, kde se setkávají tři údolí.

Zřícenina hradu Kumburk

Hrad Kumburk - zřícenina

Lokalita: Jičín a okolí
Pevným a slavným býval hrad Kumburk. Byl v držení významných šlechtických rodů a přispěl tak do kapitol psaných českých dějin. Hrad byl vystavěn na homolovitém kopci, nikoli však na skalním ostrohu (jako například sousední Bradlec). K jeho obraně bylo proto zbudováno dvojité opevnění.

Zřícenina hradu Pařez

Hrad Pařez – zřícenina

Lokalita: Jičín a okolí
Na okraji Prachovských skal, u silničky spojující obce Pařezskou Lhotu a Blata, na temeni pískovcové skály, stával skalní hrad Pařez (dříve se mu říkalo Husí nůžka).

Rotštejn

Hrad Rotštejn – zřícenina

Lokalita: Turnov a okolí
Kdysi mohutný hrad byl založen v druhé polovině 13. století. Při stavbě Rotštejna řemeslníci částečně otesali skalní bloky, vytěžený kámen posloužil jako stavební materiál hradních zdí, okolní lesy dodaly dřevo na roubené či hrázděné části hradu. Ale již po roce 1433 však Rotštejn zcela mizí z písemných pramenů a počátkem 16. století je zmiňován „co hrad pustý.“

Hrad Trosky

Hrad Trosky (zřícenina) - národní kulturní památka

Lokalita: Rovensko pod Troskami a okolí
Hrad založil ve 14. století Čeňek z Vartenberka. Hrad byl vystavěn na čedičové skále. Na dvou čedičových vrcholcích vznikly věže -Baba a Panna, které shlíží do kraje dodnes. Hrad v průběhu času změnil několikrát svého majitele. V 15. století se na několik let stal též hnízdem loupeživých rytířů a zemských škůdců Šofa a Švejkara. Ti se zmocnili nejen hradu, ale podařilo se jim také zajmout jeho majitele Otu z Bergova, kterého pak na hradě věznili. Za třicetileté války byl hrad obsazen Švédy a vyhořel. Znovuobjeven byl až v dobách romantismu v 19. století a stal se rázem inspirací básníků i malířů a vyhledávaným turistickým cílem.

Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn

Lokalita: Turnov a okolí
Na okraji Hruboskalského skalního města se nachází zřícenina raně gotického hradu Valdštejn. Hrad byl zbudován na třech pískovcových skalách, původně propojených dřevěnými můstky. Ve středověku se stal načas oporou husitů a později také sídlem loupežníků. Hrad byl rodovým hradem pánů z Valdštejna. Značně poškozen byl po požáru koncem 16. století. Dnešní vzhled hradu je výsledkem barokních úprav v 19. století.

Hrad Valečov

Hrad Valečov

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
Jméno hradu - Valečov - je spíše výjimkou mezi názvy hradů v Českém ráji, neboť většina tehdejších hradů nese název německý. Hrad Valečov se nachází na západním okraji Českého ráje, v malebné krajině nad obcí Boseň.

Zřícenina hradu Zbirohy

Hrad Zbirohy – zřícenina

Lokalita: Malá Skála a okolí
Hrad Zbirohy byl vystavěn na třech skalách pískovcového ostrohu Sokol asi ve 14. stol. Za husitských válek se bojům vyhnul. Pak se však stal hnízdem loupeživých rot. Byl proto zemskou hotovostí v roce 1442 oblehnut a pobořen. Později se již uvádí jako hrad pustý.

Jilemnice

Jilemnice

Lokalita: Jilemnice a okolí
Jilemnice je jakousi vstupní bránou do západních Krkonoš. V zimě se Jilemnice stává celá desetiletí významným lyžařským centrem a proto je označována jako „kolébka českého lyžování“.

Jinolické rybníky

Jinolické rybníky

Lokalita: Jičín a okolí
Asi 5 km od Jičína, severovýchodně od Prachovských skal u obce Jinolice, leží skupina tří jinolických rybníků. Oborský rybník s rozlohou 11,4 ha je největší a nejvyhledávanější.

Tři kříže u Valdštejna

Kalvárie a Boží hrob

Lokalita: Turnov a okolí
Legenda říká, že na hrad Valdštejn jel na svém koni pán. Když ho přepadla noc, kůň se zastavil. Pán slezl z koně a zjistil, že stojí na kraji skály nad propastí. Na důkaz své vděčnosti zde nechal postavit tři kříže. Tolik legenda.

Klokočské skály

Klokočské skály

Lokalita: Turnov a okolí
Přírodní rezervace Klokočské skály je krajinářsky a geomorfologicky hodnotné území se zbytky reliktních borů, četnými skalními závrty a hluboce zaříznutými údolíčky, ve kterých rostou typické vysokohorské druhy rostlin. Pískovcové skalní útvary jsou rovněž domovem ohrožených druhů netopýrů.

Kopanina - rozhledna

Kopanina

Lokalita: Malá Skála a okolí
Na vrchu Kopanina, nedaleko hradu Frýdštejn, stojí kamenná rozhledna, postavená v roce 1894 Klubem českých turistů. Stojí na samé hranici mezi Českým rájem a Jizerskými horami. Je vysoká asi 18 metrů, má 92 schodů a za příznivého počasí nabízí překrásný rozhled na západní Krkonoše, Žalý, Kozákov, Tábor, Trosky, Vyskeř, Mužský, Maloskalsko, Turnov, Železný Brod, Ralsko, Ještěd, Liberec, Jablonec n.N., Černou Studnici …

Kopicův statek u Kacanov

Kopicův statek

Lokalita: Turnov a okolí
Roubená chalupa uprostřed hruboskalských lesů (dříve zvaná Jirošova rychta) se sochou sv. Jiří na koni. Vojtěch Kopic, majitel chalupy, vlastenec a sochař-samouk, vytvořil v první polovině 20. století v okolních skalách přírodní sochařskou galerii. Do skal jsou pod širým nebem vytesány reliéfy a postavy z českých dějin, doplněné verši.

  1-29 z 78 objektů   >>
© ceskyraj.info 2005-2024