Klokočské skály

Přírodní rezervace Klokočské skály je krajinářsky a geomorfologicky hodnotné území se zbytky reliktních borů, četnými skalními závrty a hluboce zaříznutými údolíčky, ve kterých rostou typické vysokohorské druhy rostlin. Pískovcové skalní útvary jsou rovněž domovem ohrožených druhů netopýrů.

Území rezervace je turisticky zpřístupněno po žluté turistické stezce vedoucí od Turnova přes Zelený důl, jeskyni Postojnou na zříceninu hradu Rotštejn a také po červené turistické stezce, která navazuje na Zlatou stezku Českého ráje a vede po okraji Betlémských skal s vyhlídkou na Zdenčině skále.

Na okraji Klokočských skal se nachází největší pískovcová jeskyně Českého ráje – Postojna, kde byly objeveny stopy nejstaršího osídlení v Českém ráji.

Klokočské skály sice nepatří mezi nejnavštěvovanější, zato zde najdeme větší klid.

Toto skalní město leží u vsi Klokočí mezi Turnovem a Kozákovem.

Zdejší území nabízí nadherné výhledy na severní a jihovýchodní část Českého ráje.


Z Klokočských skal

Kaplička v Klokočí

Klokočské skály
© ceskyraj.info 2005-2024