Hrad Trosky (zřícenina) - národní kulturní památka

Hrad založil ve 14. století Čeňek z Vartenberka. Hrad byl vystavěn na čedičové skále. Na dvou čedičových vrcholcích vznikly věže -Baba a Panna, které shlíží do kraje dodnes. Hrad v průběhu času změnil několikrát svého majitele. V 15. století se na několik let stal též hnízdem loupeživých rytířů a zemských škůdců Šofa a Švejkara. Ti se zmocnili nejen hradu, ale podařilo se jim také zajmout jeho majitele Otu z Bergova, kterého pak na hradě věznili. Za třicetileté války byl hrad obsazen Švédy a vyhořel. Znovuobjeven byl až v dobách romantismu v 19. století a stal se rázem inspirací básníků i malířů a vyhledávaným turistickým cílem.
Hrad je přístupný, stejně tak jako vyhlídka na Babě i původní vyhlídka s točitým schodištěm pod Pannou. Daleké výhledy za příznivého počasí umocňují atmosféru hradu.
Hrad je dominantou celého kraje a stal se symbolem Českého ráje.Hrad Trosky na jaře

Vež Panna se zbytky paláce

Hrad Trosky v krajině Českého ráje
© ceskyraj.info 2005-2024