Jilemnice

Jilemnice je jakousi vstupní bránou do západních Krkonoš. V zimě se Jilemnice stává celá desetiletí významným lyžařským centrem a proto je označována jako „kolébka českého lyžování“.

Zrod města je spojován s počátky 14. století jako hospodářského centra rozsáhlého štěpanického panství, které bylo v državě pánů z Valdštejna. Podrobnější zprávy o historii města však není možné dohledat, jelikož většina historických materiálů byla zničena.
H dochovaných materiálech byly nalezeny zmínky o jilemnických dolech z 15. století, v následujícím, tedy ve století šestnáctém, se píše o vyspělém plátenictví.

V roce 1634 město vypálili Švédové, což mělo katastrofální důsledky nejen pro Jilemnici, ale i její široké okolí. Město ztratilo velkou část svého hospodářského zázemí, byly zastaveny obchody, město velmi zchudlo. Ve velmi ubohém stavu se město nacházelo celé 17. století. Své místo v hospodářské a obchodní oblasti Jilemnice získává až po roce 1701, kdy se stalo majetkem hraběcího rodu Harrachů. Zdejší plátenictví i sklářství se pod jejich vedením vypracovalo až na světovou úroveň.V první polovině století 19. plátenictví opět upadlo, výrobu ovládla moderní tovární výroba.Se zlepšujícími se dopravními možnostmi se začal rozvíjet turistický ruch.K Jilemnici ale po celá desetiletí či staletí patří lyžování. První lyže na Jilemnicko dovezl roku 1892 hrabě Jan Harrach svým lesním dělníkům. Lyžování se velmi rychle rozšířilo i mezi další obyvatelstvo a postupně se začalo rozvíjel i lyžování sportovní.
Jilemnice

Jilemnice

Jilemnice
© ceskyraj.info 2005-2024