Dvůr Králové nad Labem

Kdo slyší jméno města Dvůr Králové, ihned mu na mysli vyvstane ZOO a Safari. Dvůr Králové však není jenom to.

První zmínka o městě je v soudním zápise z roku 1270. V té době byla vytvořena osada kolem původního kostela. Z historických materiálů a i z názvu samého je patrno, že město patřilo mezi věnná města a náleželo českým královnám.

Z původního opevnění města se dochovala tzv. Šindelářská věž, reprezentačním místem Dvora Králové je renesanční Stará radnice, kde se dnes konají slavnostní akce města. Do historie se významnou měrou zapsat místní kostel – ten sehrál významnou roli v českém obrození a právě v jeho útrobách (kobce) našel počátkem 19. století Václav Hanka známý Rukopis královédvorský. Tento rukopis měl být rukopisnou staročeskou básní ze 13. století, později se však zpochybnila jeho pravost.

Řada pomníčků z roku 1866 připomíná střet pruských a rakouských vojsk přímo v ulicích města.

Na začátku 20. století dochází ke značnému rozvoji průmyslové výroby. Ve třicátých letech tak jako byla značka Baťa symbolem pro boty, značka Sochor byla značkou potištěné látky (pobočky výrobny byly i v Anglii).

Do roku 1960 byl Dvůr Králové okresním městem, ale významu, jaký měl ve třicátých letech už nikdy nedosáhl.
Věhlas městu Dvůr Králové přinesla až zoologická zahrada, která se tak stala největší africkou zoo v republice. Zahrada vznikla na území původního soukromého parku s nádhernou budovou, která byla kopií renesančního zámku nacházejícího se u Vídně. V roce 1905 ji nechal postavit továrník Richard Neumann. Po znárodnění v roce 1945 vzniklo v této budově městské Vlastivědné muzeum, jehož součástí se postupně stávaly klece s evropskými zvířaty. Tak byl postaven základ dnešní zoologické zahrady.

Dnešní ZOO dosahuje významných světových chovatelských úspěchů, počtem držených zvířat je největší ZOO u nás, zároveň je největším chovatelem afrických zvířat v Evropě a patří mezi nejkrásnější ZOO Evropy i světa.


Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem

Dvůr Králové nad Labem
© ceskyraj.info 2005-2024