Libáňský habr

Habr najdeme v Libáni. V části zvané Na horách.

Obvod a šířka stromu je téměř nezměřitelná. Podle pověsti se stáří stromu odhaduje na více než 400 let.

Habr byl původně vysazen do bažantnice, jejíž byl důležitou součástí. Jeho větve byly pravidelně kráceny a sestříhávány, aby habr nerostl do výšky, nýbrž pouze do šířky. Stal se tak přirozeným úkrytem bažantů.

Ke stromu se váže pověst o chudém Jiříkovi a mlynářovic Andulce, jejichž lásce ale nepřál starý mlynář. Podařilo se mu zajistit, aby Jiříka odvedli na vojnu. Snad osud zařídil, ale se vojenský pluk, u něhož Jiřík sloužil, při jednom ze svých tažení ubytoval právě v Libáni. Zdálo se, že mladé milenecké dvojici opět nic nestojí v jejich štěstí… Ale osud opět zasáhl a do cesty jim postavil žárlivého myslivce, kterému starý mlynář Andulku přislíbil. Počkal si na Jiříka v lese a po hádce jej pod zmiňovaným habrem zastřelil. Štěstí mu to ale nepřineslo, protože byl 6. března 1646 po zásluze potrestán a za Jiříkovu vraždu byl zastřelen.


Libáňský habr

Libáňský habr

Libáňský habr
© ceskyraj.info 2005-2024