Obec Jenišovice

Obec Jenišovice se nachází v Libereckém kraji, v jižní části okresu Jablonec nad Nisou. Je položena ve výšce 380 m. n. m., nejníže položenou částí je Červený Dvůr (318 m.n.m.) a nejvyšším místem je vrch 530,6 m.n.m.

První zmínka o obci se nalézá v archivu Strahovského kláštera v Praze. Tam se píše o tom, že roku 1143 celá vesnice patřila právě tomuto klášteru. Zápis tedy jednoznačně svědčí o existenci obce již ve 12. století.

Území, na kterém se obec Jenišovice rozkládá, později patřilo mocnému rodu Markvarticů, který vládl rozsáhlými pozemky od pomezních hor až k řece Jizeře a na východ k řece Kamenici.

Roku 1436 připadlo celé území jenišovské rychty Heníkovi z Valdštejna. Od roku 1565, kdy došlo k rozdělení majetku vartemberských na Hrubém Rohozci, patřilo území obce Jenišovice pod Hrubý Rohozec.

Po prohrané bitvě na Bílé hoře koupil zkonfiskované vartemberské statky císařský důstojník Mikuláš Des Fours Walderode. V majetku tohoto rodu pak Jenišovice zůstaly až do konce II. světové války, tedy do roku 1945. Poslednímu majiteli rodu Walderode, Karlovi, byl prezidentským dekretem z 21. června 1945 z důvodu zrádcovství a kolaboranství majetek zkonfiskován.

Červený dvůr, který byl poplužním dvorem k panství Hrubý Rohozec, se v roce 1952 stal majetkem JZD Jenišovice.

Podle dochovaných zpráv je známo, že na návrší nad obcí stával dřevěný kostelík, jehož výstavba se datuje rokem 1348. Kolem kostela byl hřbitov, na jehož místě byl koncem minulého století (r.1839) zřízen park, který je dochovaný dodnes.

Kostel je významnou, památkovou péčí chráněnou, památkou barokní architektury. Do věže kostela 5. května 1831 udeřil blesk a vzniklý požár zničil kryt a zvony. Nové zvony pak byly zakoupeny roku 1847, věžní hodiny zakoupila obec roku 1882.

Na jenišovském hřbitově jsou pohřbeni prarodiče básníka Petra Bezruče, dále pak kronikář Josef Dlask z Dolánek a Jan Cejnar z Frýdštejna. Je zde také rodinná hrobka historika Josefa Pekaře.

Z konce 17. století se nacházejí zmínky o škole v Jenišovicích. Původně se jednalo o dřevěnou chalupu patřící kostelu, která byla k vyučování pronajímána. Roku 1787 byla otevřena nová škola, kam docházely děti ze širokého okolí. V roce 1899 byla v nákladu 30 000 zlatých provedena generální oprava. Tato budova slouží dodnes jako mateřská škola.

Text: I. Jalovecká


Jenišovice - kostel

Rodinná hrobka historika Josefa Pekaře
© ceskyraj.info 2005-2024