Libáňská borovička

(také zvaná Libáňská borovička) je samostatně stojící památný strom na vrchu Libáň u stejnojmenné obce na Jičínsku. Roste ve staré polní cestě, která vedla z Libáně směrem k Bystřici. Cesta postupem času (v pol. 20. století) z tratila na své důležitosti a postupně zanikla. Zbytek této cesty vede právě ke zmiňované borovici. Dále cesta nepokračuje, stala se součástí pole.

Borovice dosahuje 10 metrové výšky, koruna se rozpíná do 15 metrové šířky a její věk je odhadován na 300 let.

Strom byl v minulosti zasažen bleskem, jehož svědectvím je prasklina na kmeni, ale stav stromu je velmi dobrý.

O tomto nádherném stromu se vypráví příběh, který lze situovat přibližně do 18. století. Místní farář se vracel z posledního pomazání a cestou jej někdo připravil o život. Co se tehdy vlastně přesně stalo nebylo nikdy objasněno. Zavražděného faráře našla vejminkářka, která se vracela z lesa, kde byla na borovicových šiškách. Na místě, kde byl kněz zavražděn, roste dodnes nádherná borovice – snad se tehdy jedna šiška vejminkářce zakutálela, snad kdosi na památku kněze borovičku zasadil,… kdo ví… Dříve býval na památku smutné události na kmeni borovice umístěn svatý obrázek.


Libáňská borovice

Libáňská borovička
© ceskyraj.info 2005-2024