Loreta

Barokní kaple Loreta s plochou střechou byla postavená v r. 1694 jako volná kopie tzv. Svaté chýše v italském Loretu. Po tomto městě nese kaple také svůj název. Kapli na velišském hřbetu dal vystavět hrabě František Josef Šlik. Stavitelem byl proslulý architekt Jan Battista Mathey.

Ke zdejší Loretě se váže pověst.

Vypráví se, že na hradě Veliši žila bohatá hraběnka. Ten největší poklad jí však scházel - totiž zdraví. Když jí nikdo nepomohl, zašla do chaloupky v podhradí, kde bydlela stařena, který prý pocházela z Itálie. Ta hraběnce poradila, aby navštívila proslulé poutní místo ve městě Loreto a prosila tam o uzdravení. Hraběnka se skutečně s velikými dary vypravila do Itálie. Vrátila se odtamtud úplně zdravá. Když se po návratu na Veliš ptala po ženě, která jí poradila, nemohla ji nikde nalézt. Jako poděkování za své uzdravení dala hraběnka postavit na blízkém kopci kapličku podle vzoru italské Lorety.


Loreta (podhradí u Jičína)

Boční pohled na neobvyklou stavbu
© ceskyraj.info 2005-2024