Prachovna

Zámek Hrubá Skála stojí na místě původního hradu Skála. Na ostrohu naproti zámku byla zřízena Prachovna. Jednalo se o předsunuté opevnění původního hradu. Dodnes jsou ve skalách patrné záseky jako pozůstatky po dřevěných konstrukcích. Dnes je zde vyhlídka.

Přístup na Prachovnu najdeme v těsném sousedství zámku Hrubá Skála, ze silnice vedoucí k Vyskři.

Pověst praví, že když Žižka obléhal hrad Skálu, jako nejpříhodnější místo k obléhání si vybral právě tento skalní ostroh, aby mohl hrad lépe obléhat. Pověst také říká, že schody na Prachovnu dal vytesat Jan Žižka, přičemž poslední schod prý vytesal sám vojevůdce.

Z vyhlídky je rozhled k zámku Hrubá Skála, hotel Štekl, údolí Libuňky, Kozákov a Tábor.


Vyhlídka na Prachovně

Schody na Prachovnu

Pod Prachovnou
© ceskyraj.info 2005-2024