Radeč

Dříve vesnička na hruboskalském panství, jejíž obyvatelé hospodařili na malých políčkách a jimž ostatní obživu poskytoval les. Zanikla v druhé polovině devatenáctého století, kdy musela ustoupit aehrentalské oboře. Násilná likvidace vyvolala tehdy na hruboskalském panství mnoho “zlé krve”.

Dnes v těchto místech najdeme kapličku zhotovenou Janem Zemanem ze Žernova ve čtyřicátých letech devatenáctého století se sochou sv. Jana Nepomuckého ve štítovém výklenku.

Místo je přístupné pěšky z turistické stezky mezi Hrubou Skálou a Valdštejnem.


Radeč - detail kapličky

Kaplička se zvoničkou v bývalé osadě Radeč
© ceskyraj.info 2005-2024