Roztocký mlýn

Mlýn „Drnčák", poháněný drnovou vodou ze Staroveského potoka pramenícího pod Vysokým nad Jizerou, je podkrkonošský vodní selský mlýn s třistaletou tradicí fiedlerovského mlynářského rodu.

K mlýnu se vinula cesta uježděná od selských povozů. Romantiku polohy mlýna doplňoval rybník a jako úzká páska se k mlýnu táhl náhon. Hukot vody, klapot, mohutnost vodního kola, vrzání zubů palečního kola pohánějícího soukolí, špičák ve mlýnici a stálý ruch, to vše provázelo běh života ve mlýně na samotě. Tuto idylu a romantiku skýtá Roztocký mlýn, který dodnes stojí ve Fiedlerově údolí se zachovalým, provozuschopným, původním starým mlýnským zařízením ze 17. - 19. století. Mimo jiné zachycuje muzejní formou celou jeho historii i pověst o vzniku mlynářského erbu.

Můžeme slyšet i klapot mlýna, provoz soukolí a vysévačů, které v těchto malých podhorských mlýnech umocňovaly atmosféru mlynářského života.

Mlýn je pro veřejnost přístupný. Najdete ho v Roztokách u Semil (ne u Jilemnice) na cestě z Vysokého nad Jizerou do Bozkova. Z návsi v Roztokách sejdete do údolí pěšky pouze 10 minut pohodlnou cestou značenou směrovkami „MLÝN".

Webová adresa: www.roztockymlyn.cz
Telefon: 737 843 920
E-mail: info@roztockymlyn.cz

Otvírací doba:

Květen: so-ne
Červen: so-ne
Červenec: út-ne
Srpen: út-ne
Září: so-ne

Pro všechny výše uvedené termíny platí, že prohlídka je vždy 4x denně. Začátek prohlídky je vždy v 9, 11, 13 a 15 hodin. Prohlídka trvá zhruba 60 minut.


Fiedlerovo údolí s mlýnem

Pan mlynář vás ochotně provede mlýnem

Jak se dříve mlelo ...
© ceskyraj.info 2005-2024