Skalní obydlí u hradu Kost

Není tomu tak dávno, kdy lidé bydleli, kde se dalo. Chudoba byla normálním jevem a proto se k bydlení využilo čehokoliv, co příroda poskytovala. Bydlelo se v dřevěných chatrčích, zemljankách, ve zříceninách hradů. Bydlelo se také ve skalách. Český ráj je protkán pískovcovými skálami. Pískovec je měkký, drolí se a tím je příhodný k vytvoření a úpravě dutin, které pak mnohdy posloužily lidem jako příbytek. Pozůstatky po obyvatelích skal nacházíme v Českém ráji dodnes. Lidem, kteří skály obývali, se říkalo skaláci.

Nedaleko hradu Kosti poblíž Černého rybníka se nachází bývalé skalní obydlí zvané „U slepé Barky“. Někdy na přelomu 19. a 20. století zde žily dvě ženy - vdovy. Vdova po nádvorníkovi a vdova po pacholkovi. Jejich muži pracovali na panském a když ženy ovdověly a neměly kam jít, obydlely skálu v podhradí. Do skály vedly dveře, okénka byla zasklená. Uvnitř v prostorné místnosti bylo skromně nábytku a kamna. Kde se tu však skála se světničkou vzala?

Místní lidé vypráví, že v lese u skály stávala pastouška. Malá chaloupka pro panského pastýře. Tam zůstával pastýř, jen sám se svým synem, neboť žena mu brzy zemřela. Když synek dospěl, začal pomýšlet na ženění. Tátovi to nešlo pod fousy a synka od ženění odrazoval. Ten ale na dobře míněné rady nedal a jednoho dne si do chaloupky jako dlaň přivedl mladou ženu. Brzy se však otcovy obavy naplnily. Už pro něho v chaloupce nebylo místa. Žena ho stále častěji z chalupy vyháněla, aby prý nepřekážel. Starý neměl, kam by hlavu složil. Tu ho ale napadlo – skála! Od myšlenky ke skutku nebylo daleko. Den za dnem sekal do skály. Když byl otvor natolik velký, že se do něj vešel, začal starý ve skále spát, aby v chalupě nepřekážel. Ale tatík sekal a dlabal stále dál, až vysekal celou světničku, pak ještě síň a vchod z druhé strany. Právě rok mu to trvalo, než dílo bylo hotové. V ten den vzal své věci a věci po nebožce ženě a nastěhoval si je do skály, aby nemusel do chalupy více vkročit. Ani si však po namáhavé práci neodpočinul a svého díla neužil. Krátce nato zemřel. Zůstala po něm jen ta skála.

Skála se světničkou je za hradem Kostí (při značené turistické stezce za Černým rybníkem) dodnes. Stařenky tu bydlely přibližně do 1. světové války.


Skalní obydlí u hradu Kost

Světničky tesané ve skále

Občas se ve skále usadí čarodejnice
© ceskyraj.info 2005-2024