Symbolický hřbitov horolezců

Symbolický hřbitov horolezců se nachází mezi Lázněmi Sedmihorky a Hrubou Skálou, bezprostředně pod Mariánskou vyhlídkou.

Myšlenku na jeho realizaci nosil už v šedesátých letech 20. století v hlavě Valerián Karoušek. Než však stihl svou myšlenku uskutečnit, ukončila jeho život, i s mnoha jinými, lavina v Peru v r.1970. Tato tragédie se poté paradoxně stala impulsem k realizaci jeho myšlenky - symbolického hřbitova horolezců.

Pro vybudování památníku byl vybrán zcela pustý a obtížně přístupný a náletovými dřevinami zarostlý skalní amfiteátr pod severovýchodní stěnou Nekonečné věže.

Po zřízení symbolického hřbitova horolezců byla na skalní stěnu Nekonečné instalována jména osob, zahynulých při provozování horolezectví. Zpětně byla zde byla umístěna i jména horolezců zahynulých od 2. světové války.


Skalní stěna hřbitova

Jména zahynulých horolezců
© ceskyraj.info 2005-2024