Valečovské skalní světničky

V těsném sousedství hradu Valečova se nachází mimořádná česká rarita – Valečovské skalní světničky. Ve skalách vytesané světničky vznikly snad již ve středověku. Traduje se, že sloužily jako obydlí pro služebnictvo a strážné hradu. Různě velké místnosti vytesané do skal měly původně prkenné podlahy, dveře i zasklená okna. Ve většině z nich byla také kamna s komínem. Některé sloužily jako příbytky pro domácí zvířata, některé jako řemeslné dílny a v některých byla i pec na pečení chleba. I dnes se dá vysledovat, k jakému účelu ta která světnička sloužila.

Ještě na konci 19. století zde žilo několik rodin „skaláků“ jak se jejich obyvatelům říkávalo.

Skaláci byli solí v očích tehdejším úřadům. Dlouho se nedařilo úřadům skaláky vystěhovat. Jako záminka však posloužila cholerová epidemie v roce 1892, jež řádila v Evropě. K vystěhování, které bohužel proběhlo násilně a za asistence četníků, došlo koncem roku 1892. Světničky, vlastně jen jejich dřevěné části, byly pak zničeny. Podlahy a dveře vytrhány, okna rozbita. Většina skaláků byla ubytována v obci Boseň ve dvou obecních chudobincích.

Tato česká rarita je svědectvím toho, jak ještě před zhruba sto lety někteří lidé bydleli. Světničky jsou však dnes znovu obývány. A to tehdy, když v nich přespávají trempové a romantici, kteří se těší z návratu k přírodě.Skalní světnička

Tesaná místnost ve skále

Obydlí našich předků
© ceskyraj.info 2005-2024