Židovský hřbitov v Turnově

Židovský hřbitov v Turnově je jediným zachovalým hřbitovem svého druhu v katastru okresu Semily, je však dnes stísněn vystavěním silničního průtahu Turnovem.

Židovské osídlení v Turnově vzniklo kolem roku 1526, nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století, nejmladší pak z doby krátce po druhé světové válce.

Do hřbitovní zdi zasazený hřbitovní domek byl postaven roku 1800. Pískovcové náhrobky tvoří pravidelné řady ve směru západ-východ s nápisy obrácenými k jihu.

Starší náhrobky jsou popisovány výhradně v hebrejštině. Ve čtyřicátých letech 19. století se však už objevují nápisy v němčině a na přelomu 19. a 20. století už i v češtině. Pamětní deska obětem druhé světové války, zničená pravděpodobně při stavbě silnice, byla nedávno obnovena a umístěna uvnitř rekonstruované budovy.


Židovský hřbitov v Turnově

Židovský hřbitov v Turnově
© ceskyraj.info 2005-2024