Zřícenina hradu Zásadka

Vydáme-li se severním směrem od Mnichova Hraditě, ve vzdálenosti asi 3 km od tohoto města na ostrohu nad soutokem Jizery a říčky Mohelky objevíme zříceninu hradu Zásadka.

Na místě dnešní zříceniny stála původně (v druhé polovině 14. století) menší tvrz, jejíž stavitelem byl rytíř ze Zásadky, patně Ješek Ocas ze Zásadky nebo jeho bratr Ješek.

Prní písemná zpráva o tvrzi je datována rokem 1406, z které se však nelze určit původního majitele.
V 15. st. patřil hrad Čuchům ze Zásady, z nichž nejznámějším byl oblíbenec krále Václava IV. Jan Čůch ze Zásady. V r. 1439 se zde připomíná Petr Čůch z Navarova a na Zásadce, jehož dcera Jana prodala tento majetek pro dluhy králi Jiřímu z Poděbrad.
Koncem 15. století je hrad uváděn pod názvem Nová Zásadka, protože byla tvrz po změně majitelů přestavěna a obnovena. Opevnění hradu tvořily přírodní příkré svahy, pouze na jižní a jihovýchodní straně byl příkop a hradba se čtyřhrannou věží.

V roce 1560 byl hrad opět přebudován, tentokrát Zikmundem Vančurou z Řehnic a Valečova a to v renesančním stylu.
V dalších letech se zde vystřídalo ještě několik majitelů, až v r. 1604 byla Zásadka prodána Kateřinou Žerotínovou Václavu Budovcovi z Budova. Za tohoto majitele došlo opět k dalším stavebním úpravám. Bohužel, pro svou účast na stavovském povstání, byl popraven a na Staroměstském náměstí v r. 1621 a tento majetek vdově Anně z Vartemberka byl konfiskován.

O rok později koupil Zásadku Albrecht z Valdštejna a přenechal ji svému plukovníkovi Ludvíkovi Isolanimu. Po jeho smrti se na Zásadce začali opět střídat majitelé. Až teprve později přešel tento majetek opět do rukou Valdštejnů a byl připojen k panství Mnichovo Hradiště. Za Valdštejnů došlo k postupnému úpadku místního hospodářství. Nakonec bývalý hrad obýval jen panský hajný. Po požáru v 19. století již hrad nebyl nikdy obnoven. V držení Valdštejnů zůstala Zásadka až do roků 1945.

Do dnešní doby se dochovaly pouze zbytky hradních stavení, z původního opevnění však nenalezneme téměř nic. Postupnou devastací zmizela i ozdobná brána z doby Václava Budovce se znakem majitele atd.


Zřícenina hradu Zásadka

Zřícenina hradu Zásadka

Zřícenina hradu Zásadka
© ceskyraj.info 2005-2024