<<   30-58 z 78 objektů   >>
Turistická chata na Kozákově

Kozákov

Lokalita: Semily a okolí
Mocný hřbet Kozákova (744 m) se zvedá na severním okraji Českého ráje. Je sopečného původu a říká se mu „strážná hora Českého ráje“. Je hranicí tří oblastí horního Pojizeří : Turnovska, Semilska a Železnobrodska.

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Krkonošské muzeum v Jilemnici

Lokalita: Jilemnice a okolí
Muzeum bylo založeno v roce 1891 v souvislosti s přípravami Národopisné výstavy českoslovanské v Praze. První expozice byla umístěna bývalé dívčí škole. Muzejní sbírky se několikrát však stěhovaly, mimo jiné byly např. v přízemí staré radnice. Od roku 1953 jsou expozice umístěny v sídle hrabat Harrachů, v bývalém zámku.

Lázně Bělohrad

Lázně Bělohrad

Lokalita: Nová Paka a okolí
Nevelké městečko v podhůří Krkonoš. Lázně Bělohrad leží v kotlině, kterou vytváří hřeben Chlumu a Kamenná Hůra. Z další strany jsou na dohled zříceny hradů Kumburk a Bradlec, dobře je viditelná i hora Tábor. Jakoby strážcem Bělohradské kotliny je Zvičina, kde je turistická chata.

Libáň

Libáň

Lokalita: Jičín a okolí
Město Libáň leží na říčce Bystřici , cca 12 km od Jičína. Do správy městečka Libáně patří pět samostatných celků, a to původní městečko Libáň , obce Psinice, Křešice, Zliv a Kozodírky. Město se nachází v nadmořské výšce 238 metrů, žije zde téměř 1700 obyvatel.

Libáňská borovička

Libáňská borovička

Lokalita: Sobotka a okolí
(také zvaná Libáňská borovička) je samostatně stojící památný strom na vrchu Libáň u stejnojmenné obce na Jičínsku. Roste ve staré polní cestě, která vedla z Libáně směrem k Bystřici. Cesta postupem času (v pol. 20. století) z tratila na své důležitosti a postupně zanikla. Zbytek této cesty vede právě ke zmiňované borovici. Dále cesta nepokračuje, stala se součástí pole.

Libáňský habr

Libáňský habr

Lokalita: Sobotka a okolí
Habr najdeme v Libáni. V části zvané Na horách.

Loreta

Loreta

Lokalita: Jičín a okolí
Barokní kaple Loreta s plochou střechou byla postavená v r. 1694 jako volná kopie tzv. Svaté chýše v italském Loretu. Po tomto městě nese kaple také svůj název. Kapli na velišském hřbetu dal vystavět hrabě František Josef Šlik. Stavitelem byl proslulý architekt Jan Battista Mathey.

Miletín

Miletín

Lokalita: Nová Paka a okolí
Miletín je malé městečko nedaleko Hořic v tzv. Miletínské kotlině. První zmínky o obci pocházejí z roku 1124. Od roku 1241 až do husitských válek v roce 1410 byla obec v majetku německých rytířů. Později se střídala řada majitelů, např.také rod Valdštejnů.V roce 1560 byla obec povýšena na město.

Mlýn ve Střehomi

Mlýn ve Střehomi

Lokalita: Sobotka a okolí
Roubené stavení mlýna nad rybníkem Komorník pochází z roku 1516. Mlýnské kolo je poháněno vodou z potoka Klenice. Vystřídalo se zde mnoho generací mlynářů, mlelo se tady až do roku 1953. Mlýn se stal místem natáčení pohádek S čerty nejsou žerty, Putování za pohádkou a mnoha dalších. Stavení dnes slouží k bydlení.

Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
Město Mnichovo Hradiště, které má 8500 obyvatel, leží ve středních Čechách nedaleko Mladé Boleslavi.

Mohelnice nad Jizerou

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
Obec Mohelnice nad Jizerou se nachází v okrese Mladá Boleslav, v nadmořské výšce 232m, n.m. a její původní název byl Mogulnica. Tento název zřejmě označoval vodu tekoucí z mohyl a pahorků a je jistě dávného původu.

Mužský

Mužský

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
Východně od Mnichova Hradiště, nad stejnojmennou obcí, leží skalní plošina s čedičovým vrchem Mužský. Celá plošina je roklemi rozdělena na pět částí: Mužský, Hrada, Příhrazské skály, skály u Drhlen a skály u Valečova.

Obec Bozkov - kostel

Obec Bozkov

Lokalita: Semily a okolí
Obec Bozkov leží na výběžku Krkonošského podhůří, nad údolími říček Kamenice a Vošmendy. Její počátky sahají hluboko do 14.století.

Jenišovice - kostel

Obec Jenišovice

Lokalita: Turnov a okolí
Obec Jenišovice se nachází v Libereckém kraji, v jižní části okresu Jablonec nad Nisou. Je položena ve výšce 380 m. n. m., nejníže položenou částí je Červený Dvůr (318 m.n.m.) a nejvyšším místem je vrch 530,6 m.n.m.

Zvonice v Rovensku p.T.

Obrácené zvony v Rovensku p. Troskami

Lokalita: Rovensko pod Troskami a okolí
Zvonice i kostel sv. Václava v jejím sousedství byly založeny ke konci vlády Karla IV., v roce 1370. Původní zvonice v roce 1629 shořela, ale již v následujícím roce byla vystavěna znovu. Tak zvané “rebelantské zvony” visí obráceně. Pověst praví, že otočit zvony srdcem vzhůru poručila vrchnost z Hrubé Skály po roce 1639, aby zabránila dalším rebeliím poddaných, kteří se hlasem zvonů svolávali. Ani za první, ani za druhé světové války nebyly zvony zrekvírovány pro válečné účely, neboť již tehdy byly považovány za vzácnou památku. Na zvony se zvoní šlapáním.

Pekařova brána

Pekařova brána

Lokalita: Turnov a okolí
Málo známé místo v Českém ráji. Průjezd vytesaný do skály. Při výstavbě silnice pod obcí Lažany narazili stavitelé na skálu zvanou Mnich. Rozhodli se skálu neodstřelit, ale naopak zachovat. Vytesali do skály průjezd ve tvaru lomeného oblouku.

Peřimov

Peřimov

Lokalita: Jilemnice a okolí
Obec leží při potoce Olšině na úpatí Krkonoš západní směrem od Jilemnice v nadmořské výšce 394 m n.m.

Rybníky v údolí

Podtrosecká údolí

Lokalita: Rovensko pod Troskami a okolí
Podtrosecká údolí se táhnou kaňonovitými údolími obloukovitě kolem dominanty Českého ráje – hradu Trosky. Jsou lemována skalami, nachází se v nich mnoho mokřadů a vlhkých luk, které obývají dnes již vzácní nebo chránění živočichové.

Polabské národopisné muzeum

Polabské národopisné muzeum

Lokalita: Mnichovo Hradiště a okolí
Polabské národopisné muzeum, tak se jmenuje tento známý skanzen, lze najít velmi snadno. Je umístěn přímo uprostřed obce na malém náměstí.

Prachovna - vyhlídka

Prachovna

Lokalita: Turnov a okolí
Zámek Hrubá Skála stojí na místě původního hradu Skála. Na ostrohu naproti zámku byla zřízena Prachovna. Jednalo se o předsunuté opevnění původního hradu. Dodnes jsou ve skalách patrné záseky jako pozůstatky po dřevěných konstrukcích. Dnes je zde vyhlídka.

Prachovské skály - turistická chata

Prachovské skály

Lokalita: Jičín a okolí
Skalní město Prachovské skály je vyhledávanou částí Českého ráje. Patří mezi nejdříve navštěvovanou oblast Českého ráje v jeho historii.

Radeč - kaplička

Radeč

Lokalita: Turnov a okolí
Dříve vesnička na hruboskalském panství, jejíž obyvatelé hospodařili na malých políčkách a jimž ostatní obživu poskytoval les. Zanikla v druhé polovině devatenáctého století, kdy musela ustoupit aehrentalské oboře. Násilná likvidace vyvolala tehdy na hruboskalském panství mnoho “zlé krve”.

Roztocký mlýn

Roztocký mlýn

Lokalita: Semily a okolí
Mlýn „Drnčák", poháněný drnovou vodou ze Staroveského potoka pramenícího pod Vysokým nad Jizerou, je podkrkonošský vodní selský mlýn s třistaletou tradicí fiedlerovského mlynářského rodu.

Semtinská lípa

Semtinská lípa

Lokalita: Sobotka a okolí
Do příchodu vichřice v květnu roku 2000 bývala Semtinská lípa jedním ze symbolů Českého ráje. Tato dominanta s obvodem kmene 8 metrů byla pamětníkem mnoha událostí na Sobotecku. Byla vysazena kolem roku 1720, asi o 10 let později byla v její blízkosti umístěna socha sv.Jana Nepomuckého od sochaře Martina Jelínka.

Skalní obydlí u hradu Kost

Skalní obydlí u hradu Kost

Lokalita: Sobotka a okolí
Není tomu tak dávno, kdy lidé bydleli, kde se dalo. Chudoba byla normálním jevem a proto se k bydlení využilo čehokoliv, co příroda poskytovala. Bydlelo se v dřevěných chatrčích, zemljankách, ve zříceninách hradů. Bydlelo se také ve skalách. Český ráj je protkán pískovcovými skálami. Pískovec je měkký, drolí se a tím je příhodný k vytvoření a úpravě dutin, které pak mnohdy posloužily lidem jako příbytek. Pozůstatky po obyvatelích skal nacházíme v Českém ráji dodnes. Lidem, kteří skály obývali, se říkalo skaláci.

Stanový v Podkrkonoší

Stanový v Podkrkonoší - rodiště Antala Staška

Lokalita: Jičín a okolí
Antal Stašek byl právník, prozaik, básník lyrických a vlasteneckých veršů.

Suché skály

Lokalita: Malá Skála a okolí
Významnou krajinnou dominantu maloskalska tvoří Suché skály, nebo též podle místního názvu Kantorovy varhany. Tento romantický, divoce rozeklaný pískovcový hřbet, připomínající dolomity, se ostře tyčí do výše nad levým břehem řeky Jizery.

Symbolický hřbitov horolezců

Symbolický hřbitov horolezců

Lokalita: Turnov a okolí
Symbolický hřbitov horolezců se nachází mezi Lázněmi Sedmihorky a Hrubou Skálou, bezprostředně pod Mariánskou vyhlídkou.

Lípa v Tatobitech

Tatobitská lípa

Lokalita: Rovensko pod Troskami a okolí
Lípa v Tatobitech je jedním z nejstarších stromů v České republice. Její stáří se odhaduje na 800 let. Obvod kmene měří téměř 9 metrů a do dutiny se vejde 11 lidí. Spolek Svoboda - spolek tatobitských mládenců, vybudoval v roce 1923 podezdívku a oplocení. V 60. letech 20. století byla lípa péčí obce a spolků sepnuta kovovými obručemi. V roce 1995 byl pak vnitřek kmene ošetřen a zakonzervován.

<<   30-58 z 78 objektů   >>
© ceskyraj.info 2005-2024